دوره و شماره: دوره 77، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-187 
شناسایی شاخص‌های مؤثر پایداری محیط‌ زیستی در استان‌های تهران و البرز

صفحه 1-13

10.22059/jne.2024.370468.2634

مینا صالح نیا؛ زهرا وحیدی


تدوین راهبردهای توسعة کسب و کارهای سبز در محیط‌ زیست کشاورزی استان خوزستان

صفحه 15-28

10.22059/jne.2023.367520.2616

مسلم سواری


ارزیابی و مدیریت ریسک محیط‌ زیستی در دکل‌های حفاری دریایی در حوزة خلیج فارس با روش EFMEA

صفحه 29-41

10.22059/jne.2023.366336.2606

محمد رادسا؛ محسن نوروزی؛ امیر رستمی


عوامل مؤثر بر رفتار صرفه‌جویی در مصرف انرژی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

صفحه 43-57

10.22059/jne.2024.367479.2619

مسعود رضائی


پایش تغییرات پوشش گیاهی و ارتباط آن با دمای سطح زمین و کاربری اراضی در شهرستان خداآفرین و کلیبر با استفاده از فناوری سنجش از دور

صفحه 59-73

10.22059/jne.2023.365834.2602

علی خدائی؛ رحمان زندی


جانمایی مکان مناسب احداث مارینا در سواحل جزیرة کیش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

صفحه 75-93

10.22059/jne.2024.368401.2624

مژده حاتمی؛ افشین دانه کار؛ سعید لطفی خواه؛ فریدون طاهری


کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرآیند سونوفتوکاتالیستی حذف فنل از محلول‌های آبی

صفحه 95-105

10.22059/jne.2023.364956.2596

ساناز خمر؛ نجمه زینلی پور


ارزیابی تغییرات مکانی- زمانی کاربری/ پوشش زمین و شوری خاک و تاثیر آن بر مدیریت مناطق خشک (مطالعه موردی: بخشی از حوضه سیستان، جنوب شرقی ایران)

صفحه 107-121

10.22059/jne.2024.367087.2611

سجاد کربلایی صالح؛ سولماز عموشاهی؛ اکرم سنایی


بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر رانت اقتصادی بخش کشاورزی ایران (مطالعة جو آبی)

صفحه 123-132

10.22059/jne.2024.366932.2614

اعظم رضایی؛ سمیه امیرتیموری؛ شهرام محمد زاده


ارزیابی کیفیت خاک در تیپ‌های مختلف جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعة جنگل‌های آرمردة بانه)

صفحه 133-146

10.22059/jne.2023.366981.2609

سامان ملکی؛ بابک پیله ور؛ محمدعلی محمودی


ارتباط بین انتشار CO2، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و شاخص توسعة انسانی در کشورهای عضو شانگهای

صفحه 147-158

10.22059/jne.2024.362627.2580

امیر دادرس مقدم؛ رضا دهواری؛ مهدی صفدری


مقایسة توان هسته‌زایی یخ توسط ذرات معدنی در اندازة شن با سیلت-رس و نقش پوشش‌های کربناته در دمای تشکیل یخ

صفحه 159-173

10.22059/jne.2024.367175.2612

نیکو حمزه پور


تحلیل و بررسی اثرات دوران همه‌گیری کووید-19 و پس از آن بر تمایل به پرداخت افراد در جهت حفظ محیط‌ زیست

صفحه 175-187

10.22059/jne.2024.364580.2594

شیوا غزنوی؛ حامد رفیعی؛ فرزانه حسنی دیارجان