دوره و شماره: دوره 63، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 109-210 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. امکان‌سنجی مدیریت همیارانه‌ای پارک‌ها در شهرستان کرج

صفحه 109-126

علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ مرتضی اکبری؛ ناصر مطیعی؛ امید شریفی


2. ارزیابی تأثیر کاربرد گچ در تثبیت موقت خاک

صفحه 127-141

علی اکبرزاده؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور


3. ویژگی های کمی وکیفی و مدیریت پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی یزد

صفحه 143-157

اکرم بمانی؛ نعمت ا... خراسانی؛ هادی پوردارا؛ فرهاد نژادکورکی


4. طرح‌ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چندمعیار مکانی(SMCE)

صفحه 159-172

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ علی اصغر درویش صفت؛ رزیتا شریفی پور