دوره و شماره: دوره 63، شماره 4، دی 1389، صفحه 317-407 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
بررسی منابع آلاینده و کیفیت آب رود تجن

صفحه 317-327

یوسفعلی احمدی ممقانی؛ نعمت ا... خراسانی؛ غلامرضا رفیعی


ارزشگذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم

صفحه 329-345

سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهدی ایرانخواهی؛ مرجان شاکری


برآورد مکانی مولفه‌های کیفی آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت گلپایگان)

صفحه 347-357

محمدرضا حاجی هاشمی جزی؛ مجید آتشگاهی؛ امیرحسین حمیدیان


عوامل بوم‌شناختی موثر بر پراکنش گوسفند وحشی در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار

صفحه 359-372

زهره کرمانی القریشی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ بهرام حسن زاده کیابی


بررسی تغییرات بوم شناسی منظر در پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 373-387

سعیده ملکی نجف آبادی؛ علیرضا سفیانیان؛ vahid rahdari


بررسی تغییرات نمایه‌های تنوع و اهمیت نسبی (SIV) گونه‌های گیاهی در ذخیره‌گاه جنگلی دکتر درستکار، گیسوم تالش

صفحه 389-398

مرضیه نوبخت؛ حسن پوربابایی؛ مرضیه بیگم فقیر؛ رویا عابدی


برآورد تنوع گونه‌ای درختان در اشکوب‌های مختلف جنگلی (مطالعه بخش پاتم، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

صفحه 399-407

زهرا نوری؛ جهانگیر فقهی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ رامین رحمانی


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1389، صفحه 317-407
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1389، صفحه 211-316
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1389، صفحه 109-210
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1389، صفحه 1-108