کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه امکان سنجی مدل ارزش‌گذاری سرمایه محیط‌زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 173-186

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


2. بررسی وضعیت گردشگری در طاق بستان با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مشروط

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 371-383

نیلوفر طهماسبی زاده؛ فاطمه کریمی اورگانی


3. تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفاده‌ای پارک ملی بمو

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 255-272

حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط


7. برآورد ارزش حفاظتی تالاب بی المللی انزلی بر پایه تمایلات اخلاق گرایانه

دوره 64، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 89-100

حبیب الله سلامی؛ حامد رفیعی


8. برآورد ارزش تفرجی دریاچه‌ی مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 63، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 291-302

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب ا... حیاتی