کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
ارزش‌گذاری خدمات و خسارت‌های ناشی از برداشت بی‌رویة میگو در راستای بهینه‌سازی آن در استان هرمزگان

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 77-89

10.22059/jne.2022.329270.2281

محمد جواد سلطانی قلعه؛ سید یعقوب زراعت کیش؛ زهرا عابدی


مطالعه امکان سنجی مدل ارزش‌گذاری سرمایه محیط‌زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 72، شماره 2، تیر 1398، صفحه 173-186

10.22059/jne.2019.268250.1576

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


بررسی وضعیت گردشگری در طاق بستان با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مشروط

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 371-383

10.22059/jne.2018.229200.1351

نیلوفر طهماسبی زاده؛ فاطمه کریمی اورگانی


تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفاده‌ای پارک ملی بمو

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 255-272

10.22059/jne.2017.140755.1085

حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط


تمایل به پرداخت برای انرژی‌های محیط‌زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 385-396

10.22059/jne.2017.202990.1128

محمد قربانی؛ نازنین محمدرضازاده بزاز


کاربرد مدل توبیت در تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان آبشار آسیاب خرابة جلفا

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 13-23

10.22059/jne.2014.50996

قادر دشتی؛ سیده شادی حسینی


تبیین ارزش گردشگری محیط‌زیست طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بنادک‌سادات یزد)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 49-59

10.22059/jne.2013.35403

احمد فتاحی؛ علی فتح‌زاده


برآورد ارزش حفاظتی تالاب بی المللی انزلی بر پایه تمایلات اخلاق گرایانه

دوره 64، شماره 2، تیر 1390، صفحه 89-100

حبیب الله سلامی؛ حامد رفیعی


برآورد ارزش تفرجی دریاچه‌ی مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 63، شماره 3، مهر 1389، صفحه 291-302

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب ا... حیاتی