1. مدلسازی وقوع و گسترش جبهه ی آتش سوزی با استفاده از روش اتوماتای سلولی ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ارسباران)

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-141

10.22059/jne.2020.286679.1785

مریم ملکی؛ لیلا ملکانی؛ خلیل ولیزاده کامران


2. بررسی ریسک وقوع آتش‌سوزی عرصه های طبیعی استان کردستان به کمک تکنیک شاخص آماری

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 403-416

10.22059/jne.2019.271708.1594

نگار هدایتی؛ حامد جنیدی جعفری؛ شیرکو ابراهیمی محمدی


3. نقش ارتفاع در تنوع گونه ای تیره قوشیان (Accipitridae) در استان های خراسان (پرندگان: شاهین سانان)

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 935-949

10.22059/jne.2017.115163.829

حامد بیدل؛ منصور علی آبادیان


4. مقایسه کاربری فعلی اراضی با کاربری پیشنهادی از سه روش مخدوم، فائو و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنجانرود و قره‎پشتلو)

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1129-1143

10.22059/jne.2017.114053.820

ابوالفضل معینی؛ لیلا صدوقی؛ سپیده مفیدی؛ فاطمه شریفی فر


5. تحلیل و سنجش بوم‌شناختی وضعیت مکانی روشنه‌های تجدید حیات در تیپ‌های گوناگون جنگل‌های طبیعی راش شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش‌ گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 411-422

10.22059/jne.2014.36731

آرش کرمی؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر


6. پهنه‌بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین‌المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلTCI

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 127-136

10.22059/jne.2013.35845

سجاد آستانی؛ سهیل سبحان اردکانی


7. مکان‌یابی محیط‌زیستی نیروگاه حرارتی براساس دو مدل منطق بولین و هم‌پوشانی شاخص (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

دوره 64، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 43-54

آسیه صادقی؛ نعمت ا... خراسانی؛ افشین دانه کار؛ طاهره اردکانی


8. عوامل بوم‌شناختی موثر بر پراکنش گوسفند وحشی در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار

دوره 63، شماره 4، دی 1389، صفحه 359-372

زهره کرمانی القریشی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ بهرام حسن زاده کیابی