مکان‌یابی محیط‌زیستی نیروگاه حرارتی براساس دو مدل منطق بولین و هم‌پوشانی شاخص (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، ایران

2 استاد دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، ایران

4 مربی دانشگاه یزد، مرکز آموزش عالی اردکان، ایران

چکیده

رشد مصرف برق نشانه‌ای از سهم روز افرون آن در اقتصاد انرژی و توسعه اقتصادی است. با توجه به نقش استراتژیک نیروگاه‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در صورت عدم توجه به ملاحظات محیط‌زیستی در تمام مراحل مکان‌یابی، طراحی، اجرا و بهره برداری، بازدهی آن‌ها در طولانی مدت کاهش خواهد یافت و اثرات مخربی را بر محیط‌زیست بر جای می‌گذارد. این مطالعه با هدف تعیین مطلوبیت سرزمین برای احداث نیروگاه حرارتی با توجه به معیارهای محیط‌زیستی (اکولوژیک و اجتماعی- فرهنگی) در شهرستان چابهار به انجام رسید. به همین منظور از سه مدل پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی، شامل مدل منطق بولین، مدل همپوشانی شاخص باینری و مدل همپوشانی شاخص چند کلاسه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که مدل منطق بولین به رغم آنکه روش ساده‌ای برای ارزیابی است اما نسبت به دو مدل دیگر محدودکننده‌تر می باشد. در این مطالعه مناسب‌ترین روش برای تلفیق لایه‌های اطلاعاتی مدل همپوشانی شاخص چند کلاسه تعیین شد. این مدل علاوه بر وزن‌دهی معیارها، به طبقات درونی هر لایه اطلاعاتی نیز ارزش و وزن می‌دهد. نتایج همچنین نشان داد که مساحت مطلوب‌ترین نواحی در شهرستان برای احداث نیروگاه از 54 کیلومترمربع تا 3300 کیلومترمربع با توجه به سه مدل مورداستفاده متغیر است و این چنین نواحی در کل سطح منطقه موردمطالعه پراکنده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental sitting thermal power plant according to Boolean and Index overlay models (Case study: Chabahar town)

نویسندگان [English]

  • Asieh Sadeghi 1
  • Nematollah Khorasani 2
  • Afshin Danehkar 3
  • Tahereh Ardakani 4
چکیده [English]

Increasing the usage of electricity power illustrates its growing proportion and effective role in the energy economy. It also depicts the connection between using the electricity power and economic development. Regarding the strategic role of power plants in the economic and social development, the absence of the environmental considerations in all phases, including site selection, planning, performance, and exploitation will diminish its output quality and result in many devastating environmental consequences in long term periods. The aim of this study was the utilization of three spatial decision-support methods (Boolean logic, binary evidence and overlapping index of multiple class maps) to determine land suitability for site selecting of thermal power plant based on environmental criteria (ecological and cultural-social) in Chabahar Township. The results showed that Boolean logic method is easier to apply but more limited than the other ones. The most suitable method for combining information layer is overlapping index of multiple class maps. In this method besides weighing the criteria, the internal classes in each information layer are weighed and scored as well. Moreover, the results showed that the area of the most suitable sites is varied between 54 square kilometer to 330 square kilometer and these sites are distributed throughout the whole area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boolean model
  • Chahbahar Township
  • environmental criteria
  • GIS
  • Index overlay model
  • Power Plant