دوره و شماره: دوره 76، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-184 
بهینه‌سازی حذف رنگ راکتیو Blue21 با استفاده از فتوکاتالیست غیرفلزی کربن-نیتریدی به روش پاسخ سطحی

صفحه 1-14

10.22059/jne.2022.341918.2428

شهره علی دوست؛ نادر بهرامی فر؛ حبیب الله یونسی


بررسی توان گیاه پالایی گونه‌های مرتعی Dactylis glomerata، Festuca ovina و Medicago sativa به عناصرسرب و کادمیم

صفحه 15-28

10.22059/jne.2022.342717.2432

محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ حسین اقاجان تبار؛ آیلین فرجی


مکان‌یابی ایستگاه انتقال پسماند شهرکرج، استان البرز

صفحه 29-41

10.22059/jne.2022.347566.2463

مرضیه نایبی؛ مظاهر معین الدینی


پهنه‌بندی حساسیت سیلاب با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین بهبودیافته توسط الگوریتم ژنتیک

صفحه 43-60

10.22059/jne.2022.350170.2485

پیمان کرمی؛ سید احمد اسلامی نژاد؛ مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ ملیکا راستگو


شناسایی و تحلیل ذینفعان کلیدی با هدف اولویت‌بندی خدمات اکوسیستم به‌منظور یکپارچه‌سازی در برنامه‌های توسعة شهری اراک

صفحه 61-80

10.22059/jne.2022.348501.2468

نجمه سادات مصطفوی؛ پروین پرتوی؛ زهرا اسدالهی


ارزیابی مکانمند آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک، مطالعة منطقة 2 شهر تهران

صفحه 81-91

10.22059/jne.2022.341352.2422

پریسا احمدی؛ مهرداد هادی پور؛ فرخ قهرمانی نژاد


تشدید زیستی تجزیة هیدروکربن‌های نفتی خاک به روش درمحل با استفاده از کنسرسیوم میکروبی بومی

صفحه 93-103

10.22059/jne.2022.340663.2419

زهرا هژبری؛ علیرضا حبیبی؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی


مطالعة تغییرات سالیانه ترجیح مطلوبیت زیستگاه ماهی بوتک دهان بزرگ Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 در رودخانة زاب در چهار فصل

صفحه 105-115

10.22059/jne.2022.351529.2492

زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


ارزیابی وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب در اکوسیستم‌های تالابی (مطالعة تالاب زریوار، شهرستان مریوان)

صفحه 117-131

10.22059/jne.2022.346262.2457

کاروان شانازی؛ موسی اعظمی


بررسی سمیت حاد و آسیب‌های هیستوپاتولوژی علف‌کش پاراکوآت در pH، سختی و دماهای مختلف در ماهی گامبوزیا Gambusia holbrooki Girard, 1859

صفحه 133-147

10.22059/jne.2022.344944.2448

محمد حسین صیادی؛ جواد خارکن؛ حسین شکری؛ ایوب رضایی


پهنه‌بندی فازی کیفیت آب زیرزمینی (مطالعة موردی: شهرستان سردشت، استان آذربایجان غربی، ایران)

صفحه 149-160

10.22059/jne.2022.338554.2388

هیمن محمودپور؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ همایون مقیمی


بررسی بیلان و میزان کربن آلی ترسیب‌شده بخش‌های مختلف گیاهان کاربری‌های مختلف شهرستان بهبهان در استان خوزستان

صفحه 161-171

10.22059/jne.2022.342267.2449

صاحب خورده بین؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ ایمان احمدیان فر


تحلیل گزاره‌ها و دیدگاه‌های مدیریتی در خصوص آتش‌سوزی جنگل در ایران

صفحه 173-184

10.22059/jne.2022.346405.2458

بیت الله محمودی