کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 7
3. برنامه‏ریزی استراتژیک آموزشی گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 201-212

فاطمه جهانی شکیب؛ افشین دانه کار؛ مهدی عالی پور؛ الهام یوسفی


4. بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعۀ موردی شهر مشهد)

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-44

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ فرزانه علیپوریان؛ اهون کاسب؛ سعید حطیطه


6. بررسی و واکاوی نظام ارتباطات برای انتقال اطلاعات محیط زیستی در ایران و موانع پیش رو

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 295-311

هادی ویسی؛ آرش یوسفی؛ فاطمه آرتا؛ فریبا همتیان


7. بررسی سازوکارها و زمینه‌های مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست

دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 93-107

هادی ویسی؛ اکبر مجدالدین