نویسنده = مظاهر معین الدینی
تحلیل سناریو‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید پلیمر‌های پلی‌اتیلنی مبتنی بر خطوط راهنمای انتشار صفر

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 569-577

10.22059/jne.2024.363347.2586

محسن دادرس اجیرلو؛ مظاهر معین الدینی؛ علی کاظمی؛ حدیث هاشم زاده


مکان‌یابی ایستگاه انتقال پسماند شهرکرج، استان البرز

دوره 76، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 29-41

10.22059/jne.2022.347566.2463

مرضیه نایبی؛ مظاهر معین الدینی


ارزیابی چرخة حیات زیرسامانه‌های بارگیری گاز، مایع، کانتینر، فله و تانکر در بندر پتروشیمی

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 1-14

10.22059/jne.2022.351298.2491

سمانه فیاض؛ مظاهر معین الدینی؛ شراره پورابراهیم؛ علی کاظمی؛ بنیامین خوشنویسان


ظرفیت‌سنجی اقلیمی ناحیة ساحلی استان سیستان و بلوچستان برای توسعة مزارع بادی

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 149-166

10.22059/jne.2023.352699.2509

محمد برهانی؛ افشین دانه کار؛ مظاهر معین الدینی


پهنه‌بندی پراکنش گاز متان از لندفیل حلقه‌دره با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل IPCC و AERMOD

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 588-599

10.22059/jne.2022.334702.2341

احسان محمدحسنی؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان تاکسی، در کاهش آلودگی هوا، مطالعة موردی: شهر کرج

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 362-371

10.22059/jne.2022.339450.2394

نیکی آقاپور؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


رتبه‌بندی مالچ‌های ویناسی بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة شمال خرمشهر)

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 150-164

10.22059/jne.2022.337708.2378

زینب نظری؛ مظاهر معین الدینی؛ سلمان زارع؛ رضا رفیعی


برآورد شیرابه تولید شده لندفیل حلقه‌دره کرج به روش موازنه آب

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 153-165

10.22059/jne.2021.309288.2062

آزاد ملایی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی


طراحی مدیریت پسماندهای صنعتی با رویکرد تجزیه‌وتحلیل جریان مواد (MFA)، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 529-542

10.22059/jne.2020.275088.1643

فرزانه میرزابیاتی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی


منشأیابی آلودگی فلزات سنگین خاک‌های مجاور صنایع فولاد کرمان

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 627-641

10.22059/jne.2017.214386.1233

ندا سیستانی؛ مظاهر معین الدینی؛ محمدصالح علی طالشی؛ نعمت اله خراسانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ رخساره عظیمی یانچشمه