نویسنده = محمدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دو شکلی جنسی در کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) در ایران

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 269-281

محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ سهیل ایگدری؛ علیرضا محمدی؛ محمد زرین تاب