دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست و توسعه مالی در فرآیند گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22059/jne.2022.330919.2298

سمانه عابدی؛ افسانه نعیمی فر؛ محسن عبدی


کاربرد روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی حذف رنگزای راکتیو بلک 5 با استفاده از آهن (VI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.341755.2424

فاطمه طهرانی؛ نادر بهرامی فر؛ عباس سیفی


ارزیابی شاخص کیفیت خاک (SQI) در کاربری‌های مختلف شهرستان ملایر با استفاده از روش مجموعه حداقل داده (MDS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.334297.2339

فاطمه شاهپوری؛ نسرین حسن زاده؛ عیسی سلگی؛ محبوبه ضرابی


اثرات تغییرات پوشش زمین و پارامترهای آبی- اقلیمی بر وسعت و ماهیت تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در سه دهه گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jne.2022.349828.2481

سیما سفیدیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ واحدبردی شیخ


نگرش کشاورزان دشت جیرفت نسبت به پیامدهای پروژه انتقال آب از سرچشمه رودخانه هلیل رود به شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1401

10.22059/jne.2022.349572.2479

علیرضا محمدی


بررسی پتانسیل سمیت فلزات سنگین بر روی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سیاه‌ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.22059/jne.2022.349964.2483

محمدحسین صیادی؛ جواد خارکن


ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22059/jne.2022.348273.2467

مینا مینویی؛ آزاده کریمی؛ لعبت زبردست


ارزیابی شاخص‌های ریسک سلامت اکولوژیکی و انسانی فلزات (کادمیوم و سرب) در گرد و غبار ریزشی ساختمان های دانشگاه علوم و تحقیقات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1401

10.22059/jne.2022.348809.2472

پرستو عسگری؛ لعبت تقوی؛ علی ماشینچیان مرادی


بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به تعارضات انسان - خرس قهوه ای در استان فارس و راهکارهای مؤثر برای کاهش تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22059/jne.2023.348922.2475

رسول خسروی؛ فاطمه نجابت؛ علیرضا محمدی


ارزیابی کمی پویایی مکانی-زمانی کاربری‌/پوشش زمین و دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم‌های مختلف و داده‌های لندست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

10.22059/jne.2023.350109.2484

زهرا پرور؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی


ارزیابی ریسک اکولوژیک و سلامت عناصر سمی در خاک‌های سطحی اطراف مناطق صنعتی اردکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.353268.2512

ابوالفضل عارفی اردکانی؛ غلامرضا سیاحتی؛ نرجس اکاتی؛ محمدحسین صیادی


بهینه‌سازی فرآیند تخریب فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با استفاده از نانوکامپوزیت SiO2@TiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.351839.2503

زهرا طحان پور؛ اکرم بمانی؛ محمد حسین صیادی؛ الهام چمانه پور


تأثیر تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و مصرف انرژی بر کیفیت محیط‌زیست: با تأکید بر شش شاخص محیط‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.346356.2469

حسینعلی فاخر


واکاوی تأثیر همدلی و بدبینی بر قصد خرید سبز با نقش میانجی باورهای اخلاقی مصرف‌کننده: با در نظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.351942.2499

ابراهیم اصغرپور؛ رامین بشیر خداپرستی


ارزیابی قابلیت گونه‌های ازمک (Cardaria draba L. Desva) و بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) به‌عنوان پایش‏گر و پالاینده زیستی عناصر بالقوه سمی در محیط حاشیه جاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.353266.2511

سهیل سبحان اردکانی؛ نیره السادات حسینی


بررسی تاثیر حفاظتی EGCG بر صدمات کروموزومی ناشی از تیمار با نیکل بر رده سلولی HFF انسانی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/jne.2023.350599.2487

نیکناز شهرکی؛ فرهنگ حداد


بررسی پیامدهای محیط زیستی تولید سیمان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22059/jne.2023.352277.2504

نجمه سرگلزایی؛ فاطمه عین الهی پیر؛ علی کاظمی؛ نرجس اکاتی


کاربرد شبکه عصبی در مدل‌سازی اثر عوامل محیطی بر انبوهی پوشش گیاهی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22059/jne.2023.353731.2514

حنانه سادات سادات موسوی؛ علی جهانی؛ افشین دانه کار؛ وحید اعتماد؛ فرنوش عطارصحراگرد


پیش‌بینی و تحلیل مکانی- زمانی ذرات ریز جوی و اثرپذیری آن از دما و پوشش گیاهی در سطح ایران با استفاده از رویکرد هموارسازی نمایی در پایتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22059/jne.2023.354696.2521

فائزه برهانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ حلیا سادات حسینی شکرابی


عوامل مؤثر بر از بین رفتن تنوع‌زیستی ادراک شده در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22059/jne.2023.350353.2486

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


عوامل موثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/jne.2023.355520.2529

کمال الدین شهبازی نسب؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا محمدی


تدوین راهکارهای مؤثر در دستیابی به کسب و کار پایدار مبتنی بر کارکرد گردشگری مراتع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22059/jne.2023.352759.2510

لیلا عوض پور؛ مهدی قربانی


بررسی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتع‌داری (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد، استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22059/jne.2023.349642.2480

شیوا غزنوی؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی


ارزیابی تنوع گیاهان علفی تیپ‌های مختلف بلوط و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: آرمرده بانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22059/jne.2023.356996.2540

سامان ملکی؛ بابک پیله ور؛ محمدعلی محمودی


ارزیابی کیفیت زیستگاه حیات وحش به منظور شناسایی لکه های زیستگاهی کلیدی با رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22059/jne.2023.355036.2525

صدیقه عبداللهی


زون‏بندی منطقه حفاظت شده انگوران با رویکرد ارزیابی چند معیاره و سنجه‌های سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22059/jne.2023.357382.2545

سجاد قربانپور؛ فاطمه رجایی پور؛ جابر اعظمی


مزایای زیست محیطی استفاده از برق ساحلی در بندر شهید باهنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jne.2023.355667.2532

سقراط جهانداری؛ محسن دهقانی


بررسی تحلیلی پارامترهای تاثیرگذار بر عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22059/jne.2023.357122.2541

صدیقه عبداللهی


اثرات تغییر اقلیم بر درآمد کشاورزان ایران با استفاده از رویکرد DSSAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

10.22059/jne.2023.356366.2535

مهسا سیاحی؛ محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری


هیدروژئوشیمی و کیفیت منابع آب منطقه تهرود، بم، شرق استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22059/jne.2023.345360.2451

حدیث شهیکی؛ مهدی خراسانی پور


بررسی آثار تغییر اقلیم جهانی و تفسیر روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی با بهره گیری ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور RS - GIS (منطقه مورد مطالعه: استان تهران، شهرستان شهریار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22059/jne.2023.354658.2522

امیر معمارزاده کیانی؛ فرزاد دانشور فتاح


تأثیر قابلیت‌های کارآفرینی بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار: نقش تعدیل گر جهت‌گیری بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22059/jne.2023.355632.2531

علی علایی؛ باقر عسگر نژاد؛ علیرضا حمیدزاده اربابی


برآورد هزینه خسارت اقتصادی ناشی از انتشار بوی نامطبوع بیوگاز از مرکز دپوی پسماند شهرستان ساحلی بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22059/jne.2023.351961.2498

حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط؛ محبوبه شاملی