دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست و توسعه مالی در فرآیند گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22059/jne.2022.330919.2298

سمانه عابدی؛ افسانه نعیمی فر؛ محسن عبدی


ارزشگذاری خدمات و خسارتهای ناشی از برداشت بی‌رویه میگو در راستای بهینه سازی آن در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22059/jne.2022.329270.2281

محمد جواد سلطانی قلعه؛ سید یعقوب زراعت کیش؛ زهرا عابدی


بهینه سازی حذف رنگ راکتیو Blue21 با استفاده از فتوکاتالیست غیرفلزی کربن-نیتریدی به روش پاسخ سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22059/jne.2022.341918.2428

شهره علی دوست؛ نادر بهرامی فر؛ حبیب الله یونسی


تشدید زیستی تجزیه هیدروکربن‌های نفتی خاک به‌روش درمحل با استفاده از کنسرسیوم میکروبی بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22059/jne.2022.340663.2419

زهرا هژبری؛ علیرضا حبیبی؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی


تحلیل و بررسی شبکه‌ی همکاری مدیریت محیط‌زیست به‌منظور توسعه‌ی گردشگری در جزیره قشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.331456.2302

اردشیر شایسته؛ محسن دهقانی؛ سید مهدی جبارزاده شیاده؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ لعبت تقوی


تحلیل گزاره‌ها و دیدگاه‌های مدیریتی در خصوص آتش‌سوزی جنگل در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.346405.2458

بیت الله محمودی


بررسی توان گیاه‌پالایی گونه های مرتعی Dactylis glomerata، Festuca ovina و Medicago sativa به عناصرسرب و کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.342717.2432

محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ حسین اقاجان تبار؛ آیلین فرجی


بررسی بیلان و میزان کربن آلی ترسیب شده بخش‌های مختلف گیاهان کاربری‌های مختلف شهرستان بهبهان در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.342267.2449

صاحب خورده بین؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ ایمان احمدیان فر


بررسی سمیت‌حاد و آسیب‌های هیستوپاتولوژی علف‌کش پاراکوآت در pH، سختی و دماهای مختلف در ماهی گامبوزیا Gambusia holbrooki (Girard,1859)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.344944.2448

محمد حسین صیادی؛ جواد خارکن؛ حسین شکری؛ ایوب رضایی


کاربرد روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی حذف رنگزای راکتیو بلک 5 با استفاده از آهن (VI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.341755.2424

فاطمه طهرانی؛ نادر بهرامی فر؛ عباس سیفی


مکان‌یابی ایستگاه انتقال پسماند شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.347566.2463

مرضیه نایبی؛ مظاهر معین الدینی


ارزیابی شاخص کیفیت خاک (SQI) در کاربری‌های مختلف شهرستان ملایر با استفاده از روش مجموعه حداقل داده (MDS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jne.2022.334297.2339

فاطمه شاهپوری؛ نسرین حسن زاده؛ عیسی سلگی؛ محبوبه ضرابی


ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از سیستم استنتاج فازی جهت مصارف شرب (مطالعه موردی: شهرستان سردشت، استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22059/jne.2022.338554.2388

هیمن محمودپور؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ همایون مقیمی


ارزیابی مکانمند آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک مطالعه موردی منطقه 2 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22059/jne.2022.341352.2422

پریسا احمدی؛ مهرداد هادی پور؛ فرخ قهرمانی نژاد


سنجش و ارزیابی خطر اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات و بافت‌های مختلف درخت حرا (Avicennia marina) در سواحل خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

10.22059/jne.2022.344674.2446

ساناز خمر؛ سید مهدی حسینی


ارزیابی وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب در اکوسیستم‌های تالابی (مورد مطالعه: تالاب زریوار در شهرستان مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22059/jne.2022.346262.2457

کاروان شانازی؛ موسی اعظمی


ارزیابی مخاطرات محیط‌زیستی تالاب‌ بین‌المللی گمیشان با استفاده از چارچوب مفهومیDPSIR و TOPSIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22059/jne.2022.345893.2455

سولماز دشتی؛ فاطمه کریمی پور


شناسایی و تحلیل ذی نفعان کلیدی با هدف اولویت بندی خدمات اکوسیستم به منظور یکپارچه سازی در برنامه های توسعه شهری اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22059/jne.2022.348501.2468

نجمه سادات مصطفوی؛ پروین پرتوی؛ زهرا اسدالهی


اثرات تغییرات پوشش زمین و پارامترهای آبی- اقلیمی بر وسعت و ماهیت تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در سه دهه گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jne.2022.349828.2481

سیما سفیدیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ واحدبردی شیخ


نگرش کشاورزان دشت جیرفت نسبت به پیامدهای پروژه انتقال آب از سرچشمه رودخانه هلیل رود به شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1401

10.22059/jne.2022.349572.2479

علیرضا محمدی


برآورد قیمت سایه‌ای انتشار گاز متان در روش‌های جایگزین کشت غرقابی برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22059/jne.2022.345805.2453

نظام ذکریایی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سیدحبیب الله موسوی


مطالعه تغییرات سالیانه ترجیح مطلوبیت زیستگاه ماهی بوتک‌دهان‌بزرگ Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 رودخانه زاب در چهار فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

10.22059/jne.2022.351529.2492

زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


پهنه‌بندی حساسیت سیلاب با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین بهبودیافته توسط الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22059/jne.2022.350170.2485

پیمان کرمی؛ سید احمد اسلامی نژاد؛ مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ ملیکا راستگو


ارزیابی چرخه حیات زیرسامانه‌های بارگیری گاز، مایع، کانتینر، فله و تانکر در بندر پتروشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22059/jne.2022.351298.2491

سمانه فیاض؛ مظاهر معین الدینی؛ شراره پورابراهیم آبادی؛ علی کاظمی؛ بنیامین خوشنویسان


مدلسازی مکانی زی توده مانگروهای منطقه حفاظت شده حرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22059/jne.2022.352079.2501

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری؛ مریم یعقوب زاده


بررسی پتانسیل سمیت فلزات سنگین بر روی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سیاه‌ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.22059/jne.2022.349964.2483

محمدحسین صیادی؛ جواد خارکن


ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22059/jne.2022.348273.2467

مینا مینویی؛ آزاده کریمی؛ لعبت زبردست


بررسی شرایط اقلیم گردشگری در جنگل‌های مانگروی ایران با استفاده از ‏ شاخص اقلیم آسایش گردشگری (‏TCI‏) و شاخص اقلیم تعطیلات (‏HCI‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/jne.2022.351668.2494

پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار


ارزیابی شاخص‌های ریسک سلامت اکولوژیکی و انسانی فلزات (کادمیوم و سرب) در گرد و غبار ریزشی ساختمان های دانشگاه علوم و تحقیقات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1401

10.22059/jne.2022.348809.2472

پرستو عسگری؛ لعبت تقوی؛ علی ماشینچیان مرادی


تعیین غلظت ترکیبات شبه‌استروژنی در مصب رودخانه‌های سواحل ایرانی دریای خزر به روش خوشه‌بندی و آنالیز مولفه‌های اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22059/jne.2022.347542.2462

ساحل پاکزادتوچایی؛ علی کاظمی؛ فاطمه عین الهی پیر


بررسی در معرض قرار گرفتن جنگل های مانگرو سواحل جنوب ایران به مخاطرات چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22059/jne.2023.352134.2502

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری


بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به تعارضات انسان - خرس قهوه ای در استان فارس و راهکارهای مؤثر برای کاهش تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22059/jne.2023.348922.2475

رسول خسروی؛ فاطمه نجابت؛ علیرضا محمدی


بررسی ریسک زیست محیطی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در تالاب شادگان با استفاده از مدل Ecofate

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22059/jne.2023.351975.2500

سید ایاد محمدی؛ فاطمه کریمی اورگانی؛ احمد سواری؛ سولماز دشتی؛ آزیتا کوشافر


ظرفیت سنجی اقلیمی ناحیه ساحلی استان‌سیستان و بلوچستان برای توسعه مزارع بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22059/jne.2023.352699.2509

محمد برهانی؛ افشین دانه کار؛ مظاهر معین الدینی


ارزیابی کمی پویایی مکانی-زمانی کاربری‌/پوشش زمین و دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم‌های مختلف و داده‌های لندست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

10.22059/jne.2023.350109.2484

زهرا پرور؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی


ارزیابی ریسک اکولوژیک و سلامت عناصر سمی در خاک‌های سطحی اطراف مناطق صنعتی اردکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.353268.2512

ابوالفضل عارفی اردکانی؛ غلامرضا سیاحتی؛ نرجس اکاتی؛ محمدحسین صیادی


بهینه‌سازی فرآیند تخریب فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با استفاده از نانوکامپوزیت SiO2@TiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.351839.2503

زهرا طحان پور؛ اکرم بمانی؛ محمد حسین صیادی؛ الهام چمانه پور


تأثیر تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و مصرف انرژی بر کیفیت محیط‌زیست: با تأکید بر شش شاخص محیط‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.346356.2469

حسینعلی فاخر


تجمع، پراکنش و ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات تالاب شادگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.349372.2478

سید مسعود منوری؛ محمد کماسی؛ فریبا زمانی هرگانی؛ شهرام بکپور


ارزیابی عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی منتخب، با استفاده از چارچوب جامع در منطقه 4 آمایشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22059/jne.2023.353709.2513

مهرداد کاشف؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حسن اسماعیل زاده