1. ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمائی با استفاده از سنجش از راه دور (مطالعه موردی: شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22059/jne.2022.327993.2258

هادی اسکندری دامنه؛ حامدی اسکندری دامنه؛ میثم چراغی؛ حسن خسروی؛ محسن عادلی ساردوئی


2. پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی و روند انتشار دی اکسید کربن بر اساس سناریوی پروژه REDD به‌عنوان یک الگوی جدید مدیریت حفاظت از طبیعت (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده البرز مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

10.22059/jne.2022.335603.2350

یوسف درویشی؛ میلاد زارعی؛ میرکیوان سیار کاوردی


3. پایش تغییرات و رتبه‌بندی عوامل تهدید کننده تالاب میانگران، استان خوزستان

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 83-95

10.22059/jne.2021.309286.2063

رقیه سالارپور؛ منصوره ملکیان؛ امید قدیریان


4. بررسی تأثیر ریزگردها بر تولید اولیه در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 715-728

10.22059/jne.2016.61875

آرزو سلیمانی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی


5. بررسی الگوهای توسعه در شهر ساری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-107

10.22059/jne.2015.53945

علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ جهانگیر فقهی


6. بررسی روند تغییرات کمّی فضای سبز کلان‌شهر کرج با استفاده از داده‏های سنجش از دور و سنجه‏های سیمای سرزمین

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 323-331

10.22059/jne.2014.52731

زینت گومه؛ کاظم رنگزن؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


7. کاربرد شاخص‏های وزن داده شده با استفاده از نمونه‏ های تعلیمی و خوارزمی ژنتیک روی تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا برای تشخیص گیاهان در مناطق شهری

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 145-155

10.22059/jne.2014.51296

میلاد جانعلی پور؛ علی محمدزاده؛ محمد جواد ولدان زوج


8. مقایسۀ دو پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار از لحاظ روند تغییرات پوشش/کاربری

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 341-350

10.22059/jne.2014.36607

شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ افشین دانه کار؛ علی‌اکبر نظری سامانی


9. کاربرد رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکف در پیش‌بینی تغییرات کاربری سرزمین شرق استان مازندران

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 351-363

10.22059/jne.2014.36608

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد