آ

 • آذرنیوند، حسین پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 177-194]
 • آرمین، محسن استفاده از روش سطح‌پاسخ (RSM) به‌منظور ارائه مدل بهینه‌سازی مشخصات خاک برای طراحی فیلتر طبیعی تصفیة پساب (مطالعة شرکت پتروشیمی شهید تندگویان) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • آقایاری هیر، محسن آینده‌نگاری ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه روستاهای حوضة آبخیز قلعه‌چای استان آذربایجان‌شرقی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 136-149]

ا

 • ابراهیمی خوسفی، زهره تحلیل اثر پارامترهای اقلیمی بر تعداد روزهای غبارآلود استان قزوین [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 264-276]
 • احمدی، محمود بررسی تغییرات آلاینده‌های معلق جوی در کلان‌شهرهای عمدة ایران با استفاده از عمق نوری تصاویر ماهواره‌ای [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 165-176]
 • احمدپناهی، همایون سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین به‌منظور حذف کروم با کاربرد روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 195-207]
 • احمدی رکن آبادی، محمد رضا مدل‌سازی رویشگاه بالقوه Trigonella elliptica با استفاده از متغیرهای محیطی و تکنیک‌ یادگیری ماشینی در مراتع استان یزد [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 291-306]
 • اخباری زاده، رازقه بررسی حضور آلودگی میکروپلاستیک در تصفیه‌خانۀ منطقة 22 شهر تهران [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 1-6]
 • اسداللهی، محسن مدل‌سازی رویشگاه بالقوه Trigonella elliptica با استفاده از متغیرهای محیطی و تکنیک‌ یادگیری ماشینی در مراتع استان یزد [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 291-306]
 • اسدی قالهری، مریم بهینه‌سازی فرآیند کاهش شوری زیستی از پساب صنعتی مصنوعی با TDS بالا به‌وسیله ریز جلبک Spirulina maxima با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 320-333]
 • افرندسرخنی، حمیدرضا مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 334-347]
 • امان الهی، جمیل ارزیابی دقت نتایج داده‌های رودخانه‌های بالا دست و رودخانة پایاب سد در برآورد نیاز آبی محیط‌زیستی در مدل PHABSIM [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 240-252]
 • امیدوار، کمال ارزیابی اثر تغییراقلیم بر متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل LARS-WG6 (مطالعة شهر بندرعباس) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 77-88]

ب

 • باهری، بیتا ارزیابی آسیب‌پذیری پارک ملی گلستان در جهت توسعة پایدار با استفاده از مدل DPSIR [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 22-37]
 • بمانی خرانق، اکرم ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا و شاخص عملکرد پیش‌بینی‌شده گیاهان موجود در فضای سبز (مطالعة موردی: کارخانة گندله‌سازی اردکان) [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 226-239]

پ

 • پیکار پرسان، ابوالفضل بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع‌زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانة خرمارود، استان گلستان [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 38-48]
 • پوربابایی، احمد علی بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس در کاهش هیدروکربن‌های نفتی کل یک خاک شور آلوده [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 253-263]

ت

 • تقوی، لعبت سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین به‌منظور حذف کروم با کاربرد روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 195-207]
 • تکدستان، افشین بهینه‌سازی فرآیند کاهش شوری زیستی از پساب صنعتی مصنوعی با TDS بالا به‌وسیله ریز جلبک Spirulina maxima با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 320-333]

ج

 • جعفر نژاد چقوشی، احمد استفاده از روش سطح‌پاسخ (RSM) به‌منظور ارائه مدل بهینه‌سازی مشخصات خاک برای طراحی فیلتر طبیعی تصفیة پساب (مطالعة شرکت پتروشیمی شهید تندگویان) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • جعفری وفا، هانیه بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس در کاهش هیدروکربن‌های نفتی کل یک خاک شور آلوده [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 253-263]
 • جنوبی، مهدی بررسی حضور آلودگی میکروپلاستیک در تصفیه‌خانۀ منطقة 22 شهر تهران [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 1-6]

ح

 • حسنی، محمد جواد ارزیابی و پایش کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقة معدنی مس چهارگنبد، تحت تأثیر سد باطله [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 104-118]
 • حسینی، سید محمد پایش ماهواره‌ای تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح زمین در استان خراسان جنوبی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 348-361]
 • حقیقت، منیر پهنه‌بندی سواحل سیستان و بلوچستان براساس حساسیت‌سنجی محیط‌زیستی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 49-63]
 • حمیدیان، امیرحسین بررسی حضور آلودگی میکروپلاستیک در تصفیه‌خانۀ منطقة 22 شهر تهران [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 1-6]

خ

 • خانعلی، مجید بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس در کاهش هیدروکربن‌های نفتی کل یک خاک شور آلوده [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 253-263]
 • خسروشاهی، محمد تحلیل اثر پارامترهای اقلیمی بر تعداد روزهای غبارآلود استان قزوین [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 264-276]
 • خندان رو، علیرضا پایش ماهواره‌ای تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح زمین در استان خراسان جنوبی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 348-361]
 • خوش منش زاده، بهنوش بهینه‌سازی فرآیند کاهش شوری زیستی از پساب صنعتی مصنوعی با TDS بالا به‌وسیله ریز جلبک Spirulina maxima با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 320-333]

د

 • دانه کار، افشین پهنه‌بندی سواحل سیستان و بلوچستان براساس حساسیت‌سنجی محیط‌زیستی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 49-63]
 • درویش، داود بررسی تغییرات آلاینده‌های معلق جوی در کلان‌شهرهای عمدة ایران با استفاده از عمق نوری تصاویر ماهواره‌ای [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 165-176]
 • درویشی، یوسف پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی و روند انتشار دی‌اکسید کربن بر اساس سناریوی پروژة REDD [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 119-135]
 • دشتی، سولماز ارزیابی آسیب‌پذیری پارک ملی گلستان در جهت توسعة پایدار با استفاده از مدل DPSIR [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 22-37]
 • دهستانی اردکانی، مریم ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا و شاخص عملکرد پیش‌بینی‌شده گیاهان موجود در فضای سبز (مطالعة موردی: کارخانة گندله‌سازی اردکان) [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 226-239]
 • دهقانی، محسن سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین به‌منظور حذف کروم با کاربرد روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 195-207]
 • دهقانی احمد آبادی، سیما ارزیابی خصوصیات گیاه‌پالایی اطلسی مکزیکی، شاه‌پسند و اسطوخودوس در تیمار آبیاری با پساب فولاد: مطالعة موردی فولاد غدیر [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 277-290]
 • دیهیم فرد، رضا سنتزپژوهی و بررسی اهمیت خدمات و کارکردهای باغ‌های اجتماعی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 208-225]

ر

 • رضوی حاجی آقا، سید حسین استفاده از روش سطح‌پاسخ (RSM) به‌منظور ارائه مدل بهینه‌سازی مشخصات خاک برای طراحی فیلتر طبیعی تصفیة پساب (مطالعة شرکت پتروشیمی شهید تندگویان) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • رفیعی، رضا رتبه‌بندی مالچ‌های ویناسی بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة شمال خرمشهر) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 150-164]

ز

 • زارع، سلمان رتبه‌بندی مالچ‌های ویناسی بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة شمال خرمشهر) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 150-164]
 • زارعی، میلاد پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی و روند انتشار دی‌اکسید کربن بر اساس سناریوی پروژة REDD [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 119-135]
 • زارع بیدکی، رفعت پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 177-194]
 • زندی فر، سمیرا تحلیل اثر پارامترهای اقلیمی بر تعداد روزهای غبارآلود استان قزوین [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 264-276]

س

 • سیاحتی اردکانی، غلامرضا ارزیابی خصوصیات گیاه‌پالایی اطلسی مکزیکی، شاه‌پسند و اسطوخودوس در تیمار آبیاری با پساب فولاد: مطالعة موردی فولاد غدیر [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 277-290]
 • سیار کاوردی، میرکیوان پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی و روند انتشار دی‌اکسید کربن بر اساس سناریوی پروژة REDD [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 119-135]
 • سبحانی نیکو، سینا استفاده از روش سطح‌پاسخ (RSM) به‌منظور ارائه مدل بهینه‌سازی مشخصات خاک برای طراحی فیلتر طبیعی تصفیة پساب (مطالعة شرکت پتروشیمی شهید تندگویان) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • سید نژاد فهیم، سید رضا بررسی پیامدهای اقتصادی بلندمدت مسئولیت محیط زیستی: شواهدی از شرکت‌های‌آلوده‌کنندة بورس اوراق بهادار تهران [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 7-21]
 • سلاجقه، علی پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 177-194]

ش

 • شاکری، مرجان ارزیابی و پایش کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقة معدنی مس چهارگنبد، تحت تأثیر سد باطله [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 104-118]
 • شامخی، تقی مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 334-347]
 • شیرمحمدی، باقر پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 177-194]
 • شیرمردی، مصطفی ارزیابی خصوصیات گیاه‌پالایی اطلسی مکزیکی، شاه‌پسند و اسطوخودوس در تیمار آبیاری با پساب فولاد: مطالعة موردی فولاد غدیر [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 277-290]
 • شیرمردی، مصطفی ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا و شاخص عملکرد پیش‌بینی‌شده گیاهان موجود در فضای سبز (مطالعة موردی: کارخانة گندله‌سازی اردکان) [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 226-239]

ص

 • صالحی هفشجانی، نگار پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 177-194]
 • صبوری همت‌آبادی، زهرا ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا و شاخص عملکرد پیش‌بینی‌شده گیاهان موجود در فضای سبز (مطالعة موردی: کارخانة گندله‌سازی اردکان) [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 226-239]
 • صفاری، محبوب ارزیابی و پایش کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقة معدنی مس چهارگنبد، تحت تأثیر سد باطله [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 104-118]

ط

 • طحان، محمد رضا پایش ماهواره‌ای تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح زمین در استان خراسان جنوبی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 348-361]
 • طویلی، علی مدل‌سازی رویشگاه بالقوه Trigonella elliptica با استفاده از متغیرهای محیطی و تکنیک‌ یادگیری ماشینی در مراتع استان یزد [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 291-306]

ظ

 • ظاهری، محمد آینده‌نگاری ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه روستاهای حوضة آبخیز قلعه‌چای استان آذربایجان‌شرقی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 136-149]

ع

 • عابدی، سمانه عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کارآمد آبی در سازگاری با تغییراقلیم و کاهش هدر رفت آب شهری [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 307-319]
 • عالی وند، رامین سنتزپژوهی و بررسی اهمیت خدمات و کارکردهای باغ‌های اجتماعی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 208-225]
 • عزیزی، هانا ارزیابی دقت نتایج داده‌های رودخانه‌های بالا دست و رودخانة پایاب سد در برآورد نیاز آبی محیط‌زیستی در مدل PHABSIM [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 240-252]
 • علیخانی، حسینعلی بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس در کاهش هیدروکربن‌های نفتی کل یک خاک شور آلوده [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 253-263]
 • عواطفی همت، محمد مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 334-347]

ف

 • فیضی، فرزانه بررسی حضور آلودگی میکروپلاستیک در تصفیه‌خانۀ منطقة 22 شهر تهران [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 1-6]

ق

 • قانعی بافقی، محمد جواد ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا و شاخص عملکرد پیش‌بینی‌شده گیاهان موجود در فضای سبز (مطالعة موردی: کارخانة گندله‌سازی اردکان) [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 226-239]
 • قلی زاده، محمد بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع‌زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانة خرمارود، استان گلستان [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 38-48]

ک

 • کاظمی، علی مدل‌سازی حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین با استفاده از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده با گروه آمین؛ استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 64-76]
 • کریم زاده، حسین آینده‌نگاری ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه روستاهای حوضة آبخیز قلعه‌چای استان آذربایجان‌شرقی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 136-149]

ل

 • لطفی خواه، سعید پهنه‌بندی سواحل سیستان و بلوچستان براساس حساسیت‌سنجی محیط‌زیستی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 49-63]

م

 • مافی غلامی، رویا بهینه‌سازی فرآیند کاهش شوری زیستی از پساب صنعتی مصنوعی با TDS بالا به‌وسیله ریز جلبک Spirulina maxima با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 320-333]
 • مجنونی توتاخانه، علی آینده‌نگاری ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه روستاهای حوضة آبخیز قلعه‌چای استان آذربایجان‌شرقی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 136-149]
 • محسنی، الهه مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 334-347]
 • مرادی، احسان مدل‌سازی رویشگاه بالقوه Trigonella elliptica با استفاده از متغیرهای محیطی و تکنیک‌ یادگیری ماشینی در مراتع استان یزد [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 291-306]
 • مشهدی رفیعی، مجید پهنه‌بندی سواحل سیستان و بلوچستان براساس حساسیت‌سنجی محیط‌زیستی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 49-63]
 • معتمدی، راحله بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع‌زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانة خرمارود، استان گلستان [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 38-48]
 • معین الدینی، مظاهر رتبه‌بندی مالچ‌های ویناسی بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة شمال خرمشهر) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 150-164]
 • مفتاحی زاده، حیدر ارزیابی خصوصیات گیاه‌پالایی اطلسی مکزیکی، شاه‌پسند و اسطوخودوس در تیمار آبیاری با پساب فولاد: مطالعة موردی فولاد غدیر [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 277-290]
 • ملکیان، آرش پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 177-194]
 • منجذب مرودشتی، شهربانو ارزیابی اثر تغییراقلیم بر متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل LARS-WG6 (مطالعة شهر بندرعباس) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 77-88]
 • موسوی راد، سید مرتضی ارزیابی و پایش کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقة معدنی مس چهارگنبد، تحت تأثیر سد باطله [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 104-118]

ن

 • نخلستانی، نهال سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین به‌منظور حذف کروم با کاربرد روش سطح پاسخ [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 195-207]
 • نظری، زینب رتبه‌بندی مالچ‌های ویناسی بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة شمال خرمشهر) [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 150-164]
 • نظری، نجمه ارزیابی و پایش کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقة معدنی مس چهارگنبد، تحت تأثیر سد باطله [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 104-118]
 • نعیمی، مریم تحلیل اثر پارامترهای اقلیمی بر تعداد روزهای غبارآلود استان قزوین [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 264-276]
 • نوری، امید سنتزپژوهی و بررسی اهمیت خدمات و کارکردهای باغ‌های اجتماعی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 208-225]

و

 • ویسی، هادی سنتزپژوهی و بررسی اهمیت خدمات و کارکردهای باغ‌های اجتماعی [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 208-225]

ی

 • یزدانفر، نجمه بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس در کاهش هیدروکربن‌های نفتی کل یک خاک شور آلوده [دوره 75، شماره 2، 1401، صفحه 253-263]
 • یعقوب زاده، مریم پهنه‌بندی سواحل سیستان و بلوچستان براساس حساسیت‌سنجی محیط‌زیستی [دوره 75، شماره 1، 1401، صفحه 49-63]