تعداد مقالات: 484
476. بررسی دو شکلی جنسی در کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) در ایران

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 269-281

محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ سهیل ایگدری؛ علیرضا محمدی؛ محمد زرین تاب


477. بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف از بخش جنوب غربی دریای خزر

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 467-479

علیرضا میرزاجانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ محمود کرمی


480. محدوده جریان‌های زیستی قزل‌آلای خال‌ قرمز براساس پارامترهای ریخت‌شناسی و زیستگاهی در سرشاخه‌های رودخانه لار

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 865-880

سمن هاشمی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ رضوان موسوی ندوشنی


481. ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 971-983

الهام یوسفی روبیات؛ اسماعیل صالحی؛ فاطمه قسامی


483. چکیده های انگلیسی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18


484. چکیده های انگلیسی

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18