کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه تالاب آلماگل نسبت به برخی از عوامل محیطی

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-293

محمد بلوچی؛ مه لقا قربان لی؛ موسی اکبرلو


2. مقایسۀ دو پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار از لحاظ روند تغییرات پوشش/کاربری

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 341-350

شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ افشین دانه کار؛ علی‌اکبر نظری سامانی


3. سنجش عناصر اقلیمی مؤثر در توسعۀ آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس با به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون در جنگل‌های زاگرس شهرستان ایذه

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-201

سجاد عالی محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین دانه کار؛ پدرام عطارد