کلیدواژه‌ها = ارزش‌گذاری مشروط
برآورد هزینة خسارت اقتصادی ناشی از انتشار بوی نامطبوع بیوگاز از مرکز دپوی پسماند شهرستان ساحلی بابلسر

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 553-567

10.22059/jne.2023.351961.2498

حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط؛ محبوبه شاملی


ارزش‌گذاری خدمات و خسارت‌های ناشی از برداشت بی‌رویة میگو در راستای بهینه‌سازی آن در استان هرمزگان

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 77-89

10.22059/jne.2022.329270.2281

محمد جواد سلطانی قلعه؛ سید یعقوب زراعت کیش؛ زهرا عابدی


مطالعه امکان سنجی مدل ارزش‌گذاری سرمایه محیط‌زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 72، شماره 2، تیر 1398، صفحه 173-186

10.22059/jne.2019.268250.1576

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم سد طالقان و تمایز ارزش مصرفی و غیرمصرفی با استفاده از رهیافت سلسله‌مراتبی

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 233-243

10.22059/jne.2013.36320

منا آقابیگی؛ محمد کاوسی کلاشمی


تبیین ارزش گردشگری محیط‌زیست طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بنادک‌سادات یزد)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 49-59

10.22059/jne.2013.35403

احمد فتاحی؛ علی فتح‌زاده


برآورد ارزش تفرجی دریاچه‌ی مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 63، شماره 3، مهر 1389، صفحه 291-302

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب ا... حیاتی