نویسنده = اشرف زاده، محمد رضا
تعداد مقالات: 3
1. تنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) براساس ژنوم NADH5 میتوکندری

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-92

محمدصادق فرهادی نیا؛ سهراب اشرفی؛ حمید فرحمند؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی


3. اولویت‌بندی حفاظتی پستانداران ایران برای مدیریت کارآمد

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 461-475

محمد صادق فرهادی نیا؛ علی رضا محمدی؛ سهراب اشرفی؛ محمد رضا اشرف زاده؛ حسین محمدی