کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
بررسی قابلیت ترسیب کربن توسط گونه‌های گیاهی مستقر در فضای سبز (مطالعة مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو)

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 619-630

10.22059/jne.2023.360364.2567

مصطفی شیرمردی؛ بهروز توکلی؛ مصطفی میراب‌زاده اردکانی؛ زهرا رحمتی احمدآباد؛ ندا همت؛ محمدحسن کارگر شورکی؛ متین احسانی اردکانی


بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط‌زیست و توسعة مالی در فرآیند گرمایش جهانی

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 479-492

10.22059/jne.2022.330919.2298

سمانه عابدی؛ افسانه نعیمی فر؛ محسن عبدی


مدل‌سازی و آنالیز حساسیت پروژه REDD در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی استان گلستان)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-124

10.22059/jne.2021.310244.2075

حمیدرضا کامیاب؛ زهرا اسدالهی


مطالعه ارزیابی چرخه حیات در تولید ذرت دانه‌ای تحت دو نظام کشت بهاره و پاییزه (مطالعه موردی استان خوزستان)

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 485-498

10.22059/jne.2020.276944.1660

مریم کاظمی زاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ موسی مسکرباشی


بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقۀ مرودشت در ایران

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 223-232

10.22059/jne.2013.35859

حمزه میرحاجی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین عباسپورفرد