کلیدواژه‌ها = سنجه‌های سیمای سرزمین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات کمّی فضای سبز کلان‌شهر کرج با استفاده از داده‏های سنجش از دور و سنجه‏های سیمای سرزمین

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 323-331

زینت گومه؛ کاظم رنگزن؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


2. کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی اثرات تجمعی شبکه جاده ای بر پوشش درختی

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 139-152

مهلا حسینی وردئی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید مسعود منوری؛ میرمسعود خیرخواه زرکش