کلیدواژه‌ها = حفاظت
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 971-983

الهام یوسفی روبیات؛ اسماعیل صالحی؛ فاطمه قسامی


2. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀ در معرض خطر انقراض کرفس کوهی با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-254

سید محمد رضا ابوالمعالی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ حسین بشری


3. اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه زی ایران

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-160

انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی


4. طرح‌ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چندمعیار مکانی(SMCE)

دوره 63، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 159-172

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ علی اصغر درویش صفت؛ رزیتا شریفی پور