کلیدواژه‌ها = حفاظت
مطالعة ترجیح زیستگاهی گونه‌های همبوم جویبارماهی (Oxynemachilus kiabii) و (Oxynemachilus karunensis) در رودخانة الک (حوضة رودخانة کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/jne.2024.371910.2647

ادریس قادری؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ فرشاد مولودی؛ بلال مولودی نیا


ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 971-983

10.22059/jne.2017.136720.1044

الهام یوسفی روبیات؛ اسماعیل صالحی؛ فاطمه قسامی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀ در معرض خطر انقراض کرفس کوهی با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 243-254

10.22059/jne.2017.63853

سید محمد رضا ابوالمعالی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ حسین بشری


اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه زی ایران

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 149-160

10.22059/jne.2017.214248.1232

انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی


طرح‌ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چندمعیار مکانی(SMCE)

دوره 63، شماره 2، تیر 1389، صفحه 159-172

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ علی اصغر درویش صفت؛ رزیتا شریفی پور