کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 4
3. بررسی وضعیت گردشگری در طاق بستان با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مشروط

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 371-383

نیلوفر طهماسبی زاده؛ فاطمه کریمی اورگانی


4. تعیین اولویت های گردشگری در منطقه گاوخونی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 95-110

هدا عبداللهی؛ سید حمید متین خواه؛ حسین بشری؛ سید محسن حسینی