نویسنده = رضا رفیعی
پهنه‌بندی پراکنش گاز متان از لندفیل حلقه‌دره با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل IPCC و AERMOD

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 588-599

10.22059/jne.2022.334702.2341

احسان محمدحسنی؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان تاکسی، در کاهش آلودگی هوا، مطالعة موردی: شهر کرج

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 362-371

10.22059/jne.2022.339450.2394

نیکی آقاپور؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


رتبه‌بندی مالچ‌های ویناسی بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة شمال خرمشهر)

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 150-164

10.22059/jne.2022.337708.2378

زینب نظری؛ مظاهر معین الدینی؛ سلمان زارع؛ رضا رفیعی


برآورد شیرابه تولید شده لندفیل حلقه‌دره کرج به روش موازنه آب

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 153-165

10.22059/jne.2021.309288.2062

آزاد ملایی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی


طراحی مدیریت پسماندهای صنعتی با رویکرد تجزیه‌وتحلیل جریان مواد (MFA)، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 529-542

10.22059/jne.2020.275088.1643

فرزانه میرزابیاتی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی


تعیین متان نهفته زیست-شیمیایی از بخش آلی پسماند های جامد شهری

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 409-420

10.22059/jne.2016.59756

رضا رفیعی