نویسنده = سفیانیان، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر سطوح ریسک و جبران بر روی نتایج ارزیابی قابلیت اراضی در محیط فازی (مطالعة موردی: زیر حوضة پلاسجان)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 843-855

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی


2. اثر تغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین بر کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-20

فاطمه باطنی؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ نوراله میرغفاری


3. بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 559-572

آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی