نویسنده = رسول زمانی احمدمحمودی
مدل سازی انتشار و شدت آلودگی صوتی منابع شهری و صنعتی خارک و تاثیر آن بر حضور و پراکنش فون شاخص پناهگاه حیات وحش خارک

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 125-137

10.22059/jne.2021.303441.1996

حمیده کشتکار؛ سید مهدی امینی نسب؛ حسین مددی؛ رسول زمانی احمد محمودی


کاربرد شاخص ها در ارزیابی کیفیت و برآورد خطر بوم شناختی بالقوه فلزات در رسوبات سطحی رودخانه بهشت آباد

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 155-167

10.22059/jne.2020.272096.1600

مهرسا نجفی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ فردین شالویی


ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال‌وبختیاری

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 353-364

10.22059/jne.2019.271924.1599

رسول زمانی احمدمحمودی؛ زینب علیمیرزایی؛ نسرین قرهی؛ مریم نجفی


ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار به‌منظور شرب و آبزی پزوری، استان چهار محال و بختیاری

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 673-684

10.22059/jne.2017.212210.1212

فاطمه قائدامینی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ مریم نجفی