نویسنده = محمودرضا همامی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد جمعیت و تراکم موش سیاه (Rattus rattus) در جنگل های مانگرو ذخیره گاه زیستکره حرا - استان هرمزگان

دوره 64، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 145-153

طاهر قدیریان؛ محمود کرمی؛ افشین دانه کار؛ محمودرضا همامی


2. استفاده از زیستگاه توسط قوچ ومیش اصفهانی (Ovis orientalis isfahanica) در پناهگاه حیات وحش موته

دوره 64، شماره 1، بهار 1390، صفحه 75-87

سعیده ملکی نجف آبادی؛ محمودرضا همامی؛ وحید راهداری