استفاده از زیستگاه توسط قوچ ومیش اصفهانی (Ovis orientalis isfahanica) در پناهگاه حیات وحش موته

نویسندگان

1 مربی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

3 مربی پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

قوچ و میش اصفهانی پراکنش جغرافیایی محدودی دارد و به عنوان یک زیرگونه آسیب پذیر در فهرست سرخ IUCN جای گرفته است. اطلاعات کافی در مورد انتخاب زیستگاه ‌این آرایه وجود ندارد تا برای برنامه‏های حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از جوامع گیاهی توسط قوچ و میش در منطقه امن سی کلفتی پناهگاه حیات وحش موته در طی یک دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفت. استفاده فصلی از جوامع گیاهی و وابستگی‌های زیستگاهی با شمارش دوره‌ای (هر 45 روز یکبار) گروه‏های سرگین در ترانسکت‌های دائمی از تیر ماه سال 1385 تا تیرماه سال 1386، مطالعه شد. داده‏های جمع‌آوری شده در هر فصل با استفاده از مدل‌های خطی کلی (GLMs) تجزیه و تحلیل شد. تفاوتی بین میزان استفاده از جوامع گیاهی در چهار فصل مشاهده نشد. با این وجود، الگوی استفاده از زیستگاه در فصول مختلف متفاوت بود. تحلیل رگرسیون، رابطه مثبتی بین تراکم گروه‏های سرگین و ارتفاع در تابستان و یک رابطه منفی بین این دو فاکتور در بهار نشان داد. همچنین تراکم گروه‏های سرگین رابطه‌ای منفی با فاصله از منابع آب در تابستان نشان داد. شمارش گروه‏های سرگین در ترانسکت‌های موقت در بهار سال 1386 در منطقه امن دوم (رباط ترک) انجام شد و نتایج مشابهی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat selection by Ovis orientalies isphahanica: case study of Mouteh Wild life Refuge

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Maleki Najafabadi 1
  • Mahmoudreza Hemami 2
  • Vahid Rahdari 3
چکیده [English]

Ovis orientalis isphahanica has a restricted geographical range and is listed as vulnerable by IUCN. However, there is not enough data on habitat associations of this taxon to be used as a base for conservation programmes. Use of vegetation communities by Isfahan mouflon in Mouteh Wildlife Refuge was studied over a one-year period. Habitat use was related to vegetation communities and habitat variables by pellet-group clearance transects conducted every 45 days from June 2006 to June 2007 in the core zone of Mouteh W.R. The collected data in each season was analyzed using general linear models. No significant difference was found in use of unlike habitats by wild sheep in any of the four seasons. However, within two of the three habitat types, pattern of habitat use significantly differed between seasons. Regression analyses showed a positive relationship between pellet group density and altitude in summer and a negative relationship between these two variables in spring. Pellet group density was also negatively associated with distance to water sources in summer. Standing crop pellet group count carried out in the second core zone of Mouteh W.R. in winter 2007 produced similar results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat selection
  • Isfahan mouflon
  • Mouteh Wildlife Refuge
  • Pellet group count