نویسنده = عطائی سلوط، کمال
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفاده‌ای پارک ملی بمو

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 255-272

حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط