نویسنده = جعفری، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین نمایه‌های مؤثر بر تغییر کیفیت خاک در رابطه با نوع کاربری اراضی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 239-253

علی اکبر نظری سامانی؛ محمد جعفری؛ کاظم نصرتی؛ فاطمه رحیمی؛ مهسا عبدالشاه نژاد


2. تغییرات گروه گونه های پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی و مدیریتی در اکوسیستم های کوهستانی زاگرس (مطالعه موردی: بانه)

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 197-212

بختیار فتاحی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ پژمان طهماسبی