نویسنده = همامی، محمودرضا
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-127

فروغ گودرزی؛ محمودرضا همامی؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران


2. تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر نرخ تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین، مطالعه موردی: گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 465-478

آسیه علی اکبری؛ محمودرضا همامی؛ رسول خسروی؛ سید محمود قاسم پوری


3. پیش‌بینی توزیع پاییزه و زمستانه بز وحشی در پارک ملی کلاه‌قاضی

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-78

ندا رنجبر؛ محمود رضا همامی؛ مصطفی ترکش؛ جواد شاهقلیان


4. ارزیابی روشهای شمارش گروه‌های سرگین برای برآورد فراوانی گوزن زرد ایرانی (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 227-241

محمودرضا همامی؛ آسیه علی اکبری؛ رسول خسروی؛ محمود قاسمپوری