کلیدواژه‌ها = کرج
پهنه‌بندی پراکنش گاز متان از لندفیل حلقه‌دره با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل IPCC و AERMOD

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 588-599

10.22059/jne.2022.334702.2341

احسان محمدحسنی؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان تاکسی، در کاهش آلودگی هوا، مطالعة موردی: شهر کرج

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 362-371

10.22059/jne.2022.339450.2394

نیکی آقاپور؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


مدل‌سازی فضایی انتشار آلاینده‌های هوا از منابع متحرک در کلان‌شهر کرج

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 935-947

10.22059/jne.2017.226747.1334

مظاهر معین الدینی؛ محمدصالح علی طالشی؛ رخساره عظیمی یانچشمه


امکان‌سنجی مدیریت همیارانه‌ای پارک‌ها در شهرستان کرج

دوره 63، شماره 2، تیر 1389، صفحه 109-126

علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ مرتضی اکبری؛ ناصر مطیعی؛ امید شریفی