کلیدواژه‌ها = اکالیپتوس
تعداد مقالات: 3
1. مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی تحت تنش نانوذرات سولفید کادمیم

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 659-672

سیما عبدی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ علی جبالی


3. نقش جنگلکاری در کاهش آلاینده های نفتی (عناصر و فلزات سنگین)

دوره 64، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 185-197

هاشم کنشلو؛ علی اقتصادی