کلیدواژه‌ها = معیار
ارزشیابی بیانیه های ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 337-349

10.22059/jne.2017.133299.1014

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


بررسی و آسیب شناسی عوامل مؤثر بر برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1041-1059

10.22059/jne.2017.125741.934

طوبی عابدی؛ مسلم گنجی


طرح‌ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چندمعیار مکانی(SMCE)

دوره 63، شماره 2، تیر 1389، صفحه 159-172

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ علی اصغر درویش صفت؛ رزیتا شریفی پور