نویسنده = مهشید سوری
تعداد مقالات: 3
1. تهیۀ نقشۀ پراکنش جغرافیایی مناطق مناسب دفن پسماند جامد شهری (مطالعۀ موردی: مراتع نازلوچای ارومیه)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-317

رویا جنگی دغدغان؛ حمیدرضا ممتاز؛ مهشید سوری


3. بررسی توان ذخیره کربن گونه صنعتی- دارویی جاشیر (مطالعه موردی: آذربایجان غربی)

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 729-742

مهشید سوری؛ ساوان شاهرخ؛ جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری