نویسنده = آمنه نیکبختی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات آلودگی‏های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 223-232

مژگان میرزایی؛ محمد رضا معتضدی؛ آمنه نیکبختی


2. بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 233-243

آمنه نیکبختی؛ سید حامد میرکریمی؛ مژگان میرزایی