نویسنده = حامد جنیدی جعفری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ریسک وقوع آتش‌سوزی عرصه های طبیعی استان کردستان به کمک تکنیک شاخص آماری

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 403-416

نگار هدایتی؛ حامد جنیدی جعفری؛ شیرکو ابراهیمی محمدی


3. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعۀ موردی: مراتع خشک ایوانکی، استان سمنان)

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 191-200

حامد جنیدی جعفری؛ احمد صادقی پور؛ نادیا کمالی؛ شیما نیکو