نویسنده = بابک پیله ور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مدیریت ذخیره گاهی بر تنوع گونه های گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان)

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 31-43

حمزه جعفری سرابی؛ بابک پیله ور؛ غلامحسین ویس کرمی؛ جواد سوسنی