نویسنده = یوسفی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حال و گذشته کمرکولی کوچک (Sitta neumayer) در ایران

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 543-554

مسعود یوسفی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حسین آذرنیوند


2. اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه زی ایران

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-160

انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی