نویسنده = کفاش، انوشه
تعداد مقالات: 3
1. عوامل محیطی تبیین کننده توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران (مطالعه موردی خانواده لاسرتیده)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 495-508

انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ آنماری اوهلر


2. اثرات منفی تغییرات اقلیمی آینده بر لاسرتاهای کوه زی ایران

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-160

انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی