نویسنده = نظری سامانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. تعیین نمایه‌های مؤثر بر تغییر کیفیت خاک در رابطه با نوع کاربری اراضی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 239-253

علی اکبر نظری سامانی؛ محمد جعفری؛ کاظم نصرتی؛ فاطمه رحیمی؛ مهسا عبدالشاه نژاد


2. مقایسۀ دو پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار از لحاظ روند تغییرات پوشش/کاربری

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 341-350

شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ افشین دانه کار؛ علی‌اکبر نظری سامانی