نویسنده = فاتحی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو و کاربرد آن در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گیلان

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-158

بهمن جباریان امیری؛ ایمان فاتحی؛ ناصر محمدزاده