نویسنده = خلیلی، بیتا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شرایط مناسب برای نگه داری نمونه خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با هدف پایش زیستی توسط سنجش کامت

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 203-212

سعید مودی؛ حمید فرحمند؛ علیرضا میرواقفی؛ علی اصغر کوثری؛ بیتا خلیلی


2. اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ژنتیکی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه تجن ساری با استفاده از انگشت نگاری RAPD

دوره 63، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 211-223

حسین انوری فر؛ حمید فرحمند؛ محمدعلی نعمت اللهی؛ حسین رحمانی؛ محمود کرمی؛ بیتا خلیلی