نویسنده = حسن زاده کیابی، بهرام
تعداد مقالات: 2
1. عوامل بوم‌شناختی موثر بر پراکنش گوسفند وحشی در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار

دوره 63، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 359-372

زهره کرمانی القریشی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ بهرام حسن زاده کیابی


2. بررسی ساختار اجتماعی و رفتار تولیدمثلی آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه کالمند-بهادران یزد

دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-22

بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسن اکبری