کلیدواژه‌ها = تحلیل عامل آشیان بوم شناختی
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه گراز (Sus scrofa) در منطقه الموت شرقی استان قزوین

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 247-258

حمید گشتاسب؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ فرهاد عطایی؛ عبدالحسین مظفری