کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 197-210

الهام منصوری؛ علیرضا کریمی؛ حجت امامی؛ یحیی پرویزی


2. مدل‌سازی مطلوبیّت زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) در منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز به روش ENFA

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-346

پیمان کرمی؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ صابر قاسمی؛ مظفر شریفی