کلیدواژه‌ها = حق آبه زیست محیطی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از روش هیدرولیکی در براورد حداقل جریان زیست‌محیطی بخشی از رودخانه دو آب صمصمامی

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-72

داود حسین پور؛ رفعت زارع بیدکی؛ روح اله کریمیان کاکلکی


2. کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 437-451

کاظم اسماعیلی؛ زهرا صادقی؛ عبدالرضا کابل؛ حسنا شفائی