کلیدواژه‌ها = اسیدیته
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ارزیابی چرخه حیات در تولید ذرت دانه‌ای تحت دو نظام کشت بهاره و پاییزه (مطالعه موردی استان خوزستان)

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 485-498

مریم کاظمی زاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ موسی مسکرباشی


2. بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقۀ مرودشت در ایران

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 223-232

حمزه میرحاجی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین عباسپورفرد