کلیدواژه‌ها = اکوسیستم
عوامل مؤثر بر از بین رفتن تنوع‌زیستی ادراک شده در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22059/jne.2023.350353.2486

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


ارزیابی پیامدهای مصرف آب در چرخه حیات تولید شیر بر محیط زیست

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 997-1015

10.22059/jne.2017.115635.832

علی دانشی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد دانشی؛ هنریکه بامن