نویسنده = ناصر علی اصغرزاد
تعداد مقالات: 2
1. تحمل القایی در جمعیت میکروبی ناشی از آلودگی خاک (PICT) با سطوح مختلف لوریل بنزن سولفونات

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 685-697

معصومه مصطفائی خروانق؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


2. بررسی زیست پالایی ترکیبات آروماتیک نفتی با میکروارگانیسم های خاک در شهر تبریز

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 757-771

خسرو صدیق بیان؛ مهناز مظاهری اسدی؛ عباس فرازمند؛ علیرضا منادی سفیدان؛ ناصر علی اصغرزاد