نویسنده = محمد رضا معتضدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات آلودگی‏های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 223-232

مژگان میرزایی؛ محمد رضا معتضدی؛ آمنه نیکبختی