نویسنده = رضا اسفنجاری کناری
تعداد مقالات: 2
1. اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-90

محمد حسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ عفت قربانیان قطب آبادی


2. برآورد ارزش تفرجگاهی باغ ارم شیراز با استفاده از روش ارزش‏گذاری مشروط

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-30

رضا اسفنجاری کناری؛ سید احد محمودی؛ مهدی شعبان زاده